Mr. R. Roelofsen

Robert Roelofsen studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft daarna een ruime ervaring opgedaan op diverse terreinen van de sociale rechtshulp, zoals slachtofferzorg en VluchtelingenWerk. Hij koppelt zijn persoonlijke betrokkenheid aan een praktische instelling. Sinds 2008 is hij werkzaam in de advocatuur en sinds 1 juli 2012 verbonden aan Het Noorderhuis Advocaten.

Rechtsgebieden: Asiel- en vluchtelingenrecht, regulier vreemdelingenrecht en psychiatrisch patiëntenrecht.

Robert Roelofsen staat ook met deze rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.